top banner 2

Помогнахме на...

Фирма ИЛИНОР не ограничава своята дейност само до това да предлага качествени стоки на Вас - нашите клиенти и приятели.

Нашата философия е винаги да се стремим да намерим позитивното дори и в най - трудните за всички времена; не само да отговаряме на Вашите изисквания за качество и обслужване, но и да донесем радост и положителни емоции там, където можем.

На тази страница Вие ще можете да виждате нашите дейности, които са насочени към подкрепата на тези в нужда и към внасянето на лъч надежда в живота на всички.

Подкрепата, която се стараем да оказваме, е крачка в посока към това да направим живота за нашите деца по - добър и да го изживеем като по - добри хора.

Нека го направим заедно!