top banner 2
Събития
On-line shop

НОВО след Октомври 2017 година

Елеонора Георгиева, която създаде търговската марка ИЛИНОР през 2009 година е и Гл.координатор на Сдружение "Децата на България- Развитие и бъдеще". 

Основната дейност на Сдружението е насочена към образованието и развитието на децата от 0-7 години, работа в естествена среда- учене чрез игра, стимулиране на творчеството, откриване на естествения потенциал и дарбите, които носят децата, връзка с родителите и др.

През Учебната 2017-2018 год стартирахме за първа година Детска школа "Играя, уча и творя с Хаба" като Допълнителна дейност в детските градини в гр. Пловдив. 

Информация за събитията на ИЛИНОР СЛЕД ОКТОМВРИ 2017 година може да намерите на ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ БЛОГ НА ИЛИНОР за деца и родители
http://haba.ilinor.bg\blog